Vaše údaje neposkytujeme nikomu jinému! Jen na Vás záleží, s kým se o svůj výsledek podělíte!
Veškerá osobní data, která zadáte zůstávají v interním systému bez možnosti, aby se k nim dostala neoprávněná osoba!
Vašeho soukromí si velmi vážíme. Z naší strany zaručujeme naprostou diskrétnost!

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně dat
U nabízených produktů jsou Vaše osobní data sbírána, zpracovávána nebo používána („využívána“). To se děje za současného dodržování příslušného českého práva o ochraně dat.

Použitá data
Pro provádění našich služeb potřebujeme řadu Vašich osobních údajů. K těm se počítají Vaše kontaktní údaje (např. číslo mobilu) a osobní data (např. pohlaví a věk). My používáme ty osobní údaje, které nám aktivně sdělíte (např. při přihlášení Vaše profilová data). Pokud tyto údaje používáme pro účely, které podle zákonných ustanovení vyžadují Váš souhlas, vždy Vás o výslovný souhlas požádáme. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat a/nebo použití Vašich osobních údajů zakázat. V rámci zákonných ustanovení můžeme profily uživatelů za účelem reklamy, výzkumu trhu a pro zlepšení našich služeb, avšak pouze tehdy, jestliže nepoužijete své právo a použití Vašich dat nezakážete.

Předávání osobních údajů třetím osobám
Pokud předáváme údaje v rámci provádění služeb našim členům, děje se tak výhradně v souvislosti s anonymizovaným označením. U kontaktních návrhů nedáváme našim členům v žádném případě bezprostřední kontaktní údaje (jako např. jméno, telefonní číslo, adresa nebo e-mailová adresa). Kontakt se při naší službě zprostředkovává výlučně přes SMS, takže si Vy sami můžete určit, komu Vaše kontaktní údaje sdělíte. Osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, ledaže je to nutné pro provádění nabízených služeb (např. realizace platby u zpoplatněných služeb, začlenění Vašeho profilu do partnerských stránek (tzv. Whitelabel Brands)), nebo jestliže nám k tomu dáte své oprávnění anebo jestliže je to přípustné podle platných zákonných ustanovení.

Použití cookies
Část našich služeb vyžaduje použití tzv. cookies. Cookies jsou malá množství dat, která Váš internetový prohlížeč ukládá ve Vašem počítači. Cookies mohou obsahovat informace o Vaší návštěvě na našich webových stránkách. Kromě sezónních cookies se používají také permanentní cookies. Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby cookies akceptovala. Vy však můžete prohlížeč nakonfigurovat tak, aby cookies odmítal nebo se nejprve dotázal na povolení. Pokud však cookies odmítnete, může to mít za následek nesprávné zobrazování našich nabídek.

Používání analytických programů
Pro optimalizaci služeb používáme analytické programy. Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, a které analýzu Vašeho používání webové stránky umožňují. Informace o Vašem používání této webové stránky vytvořené pomocí cookie (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány na jeden ze serverů Google v USA. Google tyto informace používá pro vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, pro sestavování reportů pro provozovatele o aktivitách webových stránek a pro další služby spojené s užíváním webových a internetových stránek. Google tyto informace také eventuálně předává třetím osobám, jestliže tak předepisuje zákon nebo pokud tyto třetí osoby tyto údaje zpracovávají z pověření. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s dalším údaji uloženými v Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením v software Vašeho prohlížeče. Použitím této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů, které o Vás Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem sesbírá. Nadto čas od času používáme i analytické programy jiných nabízitelů, abychom zde získané poznatky anonymně nebo pod pseudonymy použili v rámci zákonných nařízení pro aktuální vytváření nabídky a pro reklamní a marketingové účely. Tyto informace nejsou v žádném případě používány ve vztahu ke konkrétním osobám, tj. v přímé souvislosti s Vaším jménem.

Zprostředkování dat a protokoly pro interní systémové a statistické účely
Váš internetový prohlížeč zprostředkovává z technických důvodů při přístupu na naše webové stránky automaticky data našemu webovému serveru. Kromě jiného se přitom jedná o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, zobrazené soubory, množství odeslaných dat, typ a verze prohlížeče, operační systém, jakož i Vaši IP adresu. Tyto údaje se ukládají odděleně od jiných údajů, které v rámci využití naší nabídky zadáváte. Přiřazení těchto dat k jedné určité osobě pro nás není možné. Tyto údaje jsou využity pro statistická hodnocení a poté smazána.

Bezpečnost dat
Pokud jsou pro úhradu našich výkonů nutné informace o platebním spojení, používáme pro převod metodu Secure Socket Layer (SSL). Tento software zaklíčuje Vaše veškerá osobní data nutná pro platební spojení jako je číslo kreditní karty, bankovní směrové číslo, číslo účtu, jméno a adresa.

Vaše právo na informace, opravu nebo smazání
Máte právo do Vašich osobních údajů a nastavení Vašeho uživatelského účtu kdykoliv nahlédnout a opravit je, doplnit nebo smazat. Kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas s používáním Vámi dobrovolně sdělených údajů. Je Vám však známo, že v případě odvolání určitých údajů se znemožní realizace výkonů v rámci naší nabídky. Upozorňujeme Vás na to, že Vaše právo na smazání údajů může být omezeno zákonnou povinností uchovávat data, kterou musíme dodržovat. Kromě toho si mohou na zákonném základě vyžádat údaje soudy, orgány činné v trestním řízení nebo další zákonem určené úřady. Pro informace, opravy nebo požadavek smazání se prosím s uvedením Vašeho jména, čísla Vašeho mobilu a popř. e-mailového kontaktu obraťte na: admin@meiq.cz.

Provozovatel
NCP spol s r.o.
Czech Republic