IQ test

IQ test numerický

IQ test se skládá z 30 otázek, které budete muset za pomoci různých logických principů vyřešit. Je sestaven váženými odborníky tak, aby co nejpřesněji určil hodnotu IQ testovaného jedince. Test je detailně propracován a je časově omezen na 30 minut, aby výsledná hodnota byla skutečně vypovídající. Během testu doporučujeme klidné prostředí bez vnějších vlivů. Každá otázka má vždy jen jednu správnou odpověď.

Během testu můžete otázky přeskočit – neodpovědět, nebo si je poznačit a na konci testu se k nim vrátit. Test nebude vyhodnocen, pokud nebude odpovězeno na všech 30 otázek. Během testu se můžete orientovat pomocí přehledu otázek v horní části.

Po dokončení IQ testu máte možnost navíc získat certifikát s Vašimi údaji a výší dosaženého IQ. S tímto certifikátem se můžete pochlubit svým známým, nebo s ním ohromit například Vašeho budoucího zaměstnavatele!